Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MESSEGUER PALLARS,Roque

Name

MESSEGUER PALLARS, Roque

Section

---

Room

Phone number

e-mail

roque.messeguer@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Investigador Vinculat Direcci Tesi Doctoral

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual