Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data IGLESIAS BLANCH,Juan Jos

Name

IGLESIAS BLANCH, Juan Jos

Section

---

Room

LAB-141

Phone number

e-mail

juanjose.iglesias@urv.cat

Position

Personal d'Administraci i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral - Tcnic de suport en un projecte de recerca

Research team

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual