Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ALMASRWHI,Ammar Mohamed Okran

Name

ALMASRWHI, Ammar Mohamed Okran

Section

Genrica

Room

LAB-141

Phone number

e-mail

ammarmohammedokran.almasrwhi@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual