Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MORADICHEGHAMAHI,Jafar

Name

MORADICHEGHAMAHI, Jafar

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

LAB-132

Phone number

e-mail

jafar.moradicheghamahi@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual