Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MASOUMIAN,Armin

Name

MASOUMIAN, Armin

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

LAB-_141

Phone number

e-mail

armin.masoumian@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Becaris/es FI Generalitat

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual