Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MANZANARES SALOR,Benet

Name

MANZANARES SALOR, Benet

Section

---

Room

LAB-131

Phone number

e-mail

benet.manzanares@urv.cat

Position

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral - Tècnic de suport en un projecte de recerca

Research team

CRISES - Data security and privacy. CRISES - Criptografia i Secret Estadístic

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual