Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ,Pendent 6

Name

, Pendent 6

Section

rea de Cincies de la Computaci i Intelligncia Artificial

Room

Phone number

e-mail

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual