Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ARAN ÁVILA,Aina

Name

ARAN ÁVILA, Aina

Section

---

Room

Phone number

e-mail

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de projecte IA

Research team

SSAI-Sensorials Systems Applied to the Industry - Sistemes Sensorials Aplicats a la Indústria

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual