Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data VILLANOVA LLORENS,Oriol

Name

VILLANOVA LLORENS, Oriol

Section

---

Room

LAB-135

Phone number

e-mail

oriol.villanova@urv.cat

Position

Personal d'Administraci i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral - Tcnic de suport en un projecte de recerca

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual