Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MATTEI,Mattia

Name

MATTEI, Mattia

Section

---

Room

LAB-232

Phone number

e-mail

mattia.mattei@urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de Projecte

Research team

Alephsys - Algorithms Embedded in Physical Systems

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual