Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ARASA VERGE,Gil

Name

ARASA VERGE, Gil

Section

---

Room

LAB-144

Phone number

e-mail

gil.arasa@urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de Projecte

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual