Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BOURRAMOUSS EL MAACH,Ayman

Name

BOURRAMOUSS EL MAACH, Ayman

Section

---

Room

LAB-144

Phone number

977558745

e-mail

ayman.bourramouss@urv.cat

Position

Personal d'Administraci i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual