Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MIGUEL RODRÍGUEZ ,Ignacio

Name

MIGUEL RODRÍGUEZ , Ignacio

Section

---

Room

Phone number

e-mail

ignacio.miguel@estudiants.urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de projecte IA

Research team

ITAKA (Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition) - ITAKA: Tecnologies Intel.ligents Avançades per a la Gestió del Coneixement

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual