Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ROSAS RIBEIRO,Mariana

Name

ROSAS RIBEIRO, Mariana

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

Phone number

e-mail

mariana.rosas@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador en Formaci (PIF-URV)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual