Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ANTOLINO RIVAS,David

Name

ANTOLINO RIVAS, David

Section

rea de Cincies de la Computaci i Intelligncia Artificial

Room

LAB-232-233

Phone number

e-mail

david.antolino@urv.cat

Position

Investigadors

Job Title

Investigador/a Postdoctoral

Research team

Alephsys - Algorithms Embedded in Physical Systems

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual