Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ABDELRAHIM OSMAN HASSAN,Loay

Name

ABDELRAHIM OSMAN HASSAN, Loay

Section

---

Room

LAB-141-142

Phone number

e-mail

loay.abdelrahimosmanhassan@urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de Projecte

Research team

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual