Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ESCORCIA GUTIERREZ,Josť Rafael

Name

ESCORCIA GUTIERREZ, Josť Rafael

Section

---

Room

Phone number

e-mail

joserafael.escorcia@urv.cat

Position

Investigadors

Job Title

Investigador/a Postdoctoral

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual