Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data FADLALLAH,Sara Abdelmunim Ahmed

Name

FADLALLAH, Sara Abdelmunim Ahmed

Section

---

Room

LAB-143

Phone number

e-mail

sarah.fadlallah@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual