Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ZAFRILLA MAGRANER,Rafael

Name

ZAFRILLA MAGRANER, Rafael

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

249

Phone number

e-mail

rafael.zafrilla@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual