Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MOLINA GIMENEZ,Enrique

Name

MOLINA GIMENEZ, Enrique

Section

---

Room

LAB-144

Phone number

e-mail

enrique.molina@urv.cat

Position

Personal d'Administraci i Serveis (PAS)

Job Title

PAS Laboral - Tcnic de suport en un projecte de recerca

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual