Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

Desplegament d'un sistema biomètric real

Conferenciant

Carole Pellegrino

Professor/a organitzador/a

Francesc Serratosa

Institution

Sagem-securité

Date

22-04-2010 10:00

Summary

Sagem-Securité és una empresa líder en desplegaments biomètrics i sistemes de seguretat. Carole Pellegrino ens descriurà detalls d'aquests sistemes, les estratègies i polítiques a seguir i dificultats trobades en exemples reals a gran escala. http://www.sagem-securite.com/

Place

Laboratori 231

Language

Anglès