LLISTAT DE RELACIONS D'ASSIGNATURES DE LES QUE EL DEIM IMPARTEIX DOC╚NCIA ORDENAT PER:
CODI ACRONIM NOM Q TIPUS DOCENCIA Ensenyament

17224007 ALGLIN └lgebra Lineal 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17214007 ALGLIN └lgebra Lineal 1Q: (TEO: 2.8666666666667h * 4.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 8.00g) 1r Doc Normal (GEE)
    16924007 ALGLIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17204007 ALGLIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (GEEIiA)
    17234007 ALGLIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (GEI)
    17244007 ALGLIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (GESST)
    17254007 ALGLIN └lgebra lineal 1r Doc Normal (GEB)
    17264007 ALG LIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (GTDAWiM)
    17904007 AL └LGEBRA LINEAL 1r Doc Normal (DT_GEE_i_GEEIiA)
    17924007 ALGLIN └lgebra Lineal 1r Doc Normal (DG_ENG_BIO_i_SST)
 
17274001 AL └lgebra lineal 1Q: (TEO: 3h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEMiF)
 
17645216 AdDeEBD AnÓlisi de Dades en Entorns Big Data 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17234105 ADA AnÓlisi i Disseny d'Aplicacions 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914138 ADA AnÓlisi i Disseny d'Aplicacions 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17635208 AIGD AnÓlisi IntelĚligent de Grans Dades 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 0.6h * 1.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17224005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17214005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I 1Q: (TEO: 2.8666666666667h * 4.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 7.00g)  2Q: (TEO: 2.8666666666667h * 1.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 1.00g) Anual Doc Normal (GEE)
    16924005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I Anual Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17204005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I Anual Doc Normal (GEEIiA)
    17234005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I Anual Doc Normal (GEI)
    17244005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I Anual Doc Normal (GESST)
    17264005 ANAMAT I AnÓlisi MatemÓtica I Anual Doc Normal (GTDAWiM)
 
17274002 AM I AnÓlisi matemÓtica I 1Q: (TEO: 3h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEMiF)
 
17224006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17214006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II 1Q: (TEO: 2.8666666666667h * 1.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 1.00g)  2Q: (TEO: 2.8666666666667h * 4.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 8.00g) Anual Doc Normal (GEE)
    16924006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II Anual Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17204006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II Anual Doc Normal (GEEIiA)
    17234006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II Anual Doc Normal (GEI)
    17244006 ANAMAT II AnÓlisi MatemÓtica II Anual Doc Normal (GESST)
    17254006 ANAMAT AnÓlisi matemÓtica Anual Doc Normal (GEB)
 
17274005 AM II AnÓlisi matemÓtica II 2Q: (TEO: 3h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEMiF)
 
17645226 AMD AnÓlisi Multivariant de Dades 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645206 AMD AnÓlisi Multivariant de Dades 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17244115 ASM Aplicacions i Serveis M˛bils 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17234267 ASM Aplicacions i Serveis M˛bils 2n Doc Normal (GEI)
    17924115 ASM Aplicacions i Serveis M˛bils 2n Doc Normal (DG_ENG_BIO_i_SST)
 
22012112 AI APLICACIONS INFORM└TIQUES 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234125 AME Aplicacions M˛bils i Encastades 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234210 AME Aplicacions M˛bils i Encastades 1r Doc Normal (GEI)
    17914148 AME Aplicacions M˛bils i Encastades 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17244127 AXSICCI Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats IntelĚligents 2Q: (TEO: 0.26666666666667h * 1.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17244225 AXSICCI Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats IntelĚligents 2n Doc Normal (GESST)
 
11605120 AET Aprendizaje y Ense˝anza de la TecnologÝa 2Q: (TEO: 2.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 3h * 1.00g) 2n Doc Normal (MFORPROF)
 
17234109 AC Arquitectura de Computadors 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914133 AC Arquitectura de Computadors 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17665103 ARQSW Arquitectura del Software 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17665102 ARQAP Arquitectures d'Altes Prestacions 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17665107 ASD Arquitectures de Sistemes Distribu´ts 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17012218 ADEM Arquitectures Distribu´des en Entorns M˛bils 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17111207 ADEM Arquitectures Distribu´des en Entorns M˛bils 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012006 AE Arquitectures Especialitzades 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012002 AP Arquitectures ParalĚleles 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17244122 AAX Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17244213 ApAX Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 1r Doc Normal (GESST)
 
17685201 ASSD Arquitectures Segures de Sistemes Distribu´ts 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 0.73333333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17224110 AT Arquitectures TelemÓtiques 1Q 1r ExÓmen (GET)
 
11605112 ADA Avaluaciˇ i Dificultats d'Aprenentatge 1Q:  2Q: (PRAC: 1h * 1.00g) Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
17264126 BDA Base de Dades Avanšades 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GTDAWiM)
 
17234103 BD Bases de Dades 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 9.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17264103 BD Bases de Dades 2n Doc Normal (GTDAWiM)
    17914132 BD Bases de Dades 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17625102 BIO Biometria 2Q: 2n Doc Normal (MISTIC)
 
17012210 CE Comerš Electr˛nic 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17111208 CE Comerš Electr˛nic 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234127 C Compiladors 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234214 CL Compiladors 1r Doc Normal (GEI)
    17914150 C Compiladors 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17012011 CL I Compiladors I 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012012 CL II Compiladors II 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17645103 CAP Computaciˇ d'Altes Prestacions 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645104 CAP Computaciˇ d'Altes Prestacions 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17645222 CompDist Computaciˇ Distribu´da 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17665201 CNE Computaciˇ Neuronal i Evolutiva 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685106 CNE Computaciˇ Neuronal i Evolutiva 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17234129 CPM Computaciˇ ParalĚlela i Massiva 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17234216 CPM Computaciˇ ParalĚlela i Massiva 2n Doc Normal (GEI)
    17914152 CPM Computaciˇ ParalĚlela i Massiva 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17685202 CU Computaciˇ Ubiqua 2Q: (TEO: 0.73333333333333h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
    16924135 CU Computaciˇ Ubiqua 2n Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17665212 CU Computaciˇ Ubiqua 2n Doc Normal (MEISISI)
 
17264113 CU Computaciˇ Ubiqua 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GTDAWiM)
 
17234107 C Computadors 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 7.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914112 C Computadors 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17645219 CiTB Criptografia i Tecnologia Blockchain 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645205 CRIPT Criptologia 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17012204 CRIPT Criptologia 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17665108 CSI Criptologia i Seguretat de la Informaciˇ 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685101 CSI Criptologia i Seguretat de la Informaciˇ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17264121 DAAW Desenvolupament Avanšat dĺAplicacions Web 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GTDAWiM)
    16924121 DAAW Desenvolupament Avanšat dĺAplicacions Web 1r Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
 
17012201 DA II Desenvolupament d'Aplicacions en Internet/Intranet 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17665109 DPI Desenvolupament de Projectes InformÓtics 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
12345678 DirTesi_3 Direcciˇ Tesi 3 primers anys 2Q: 2n Doc Normal (INV)
 
12345680 DirTesi_4 Direcciˇ tesi 4r any (condicional) aQ: altres Doc Normal (INV)
 
17224124 DX Disseny de Xarxes 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17244130 DX Disseny de Xarxes 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17234206 DX Disseny de Xarxes 1r Doc Normal (GEI)
 
17645220 EFiDF Elements Finits i diferencies Finites: Soluciˇ NumŔrica d'EDPs 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
    17645207 SPEF Simulaciˇ amb PartÝcules i amb Elements Finits 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17244125 ELW Enginyeria de Llocs Web 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17244214 ELW Enginyeria de Llocs Web 1r Doc Normal (GESST)
 
17012003 ENS I Enginyeria del Software I 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012007 ENS II Enginyeria del Software II 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012014 ENS IV Enginyeria del Software IV 2Q: 2n Doc Normal ()
 
11254107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les CiŔncies Experimentals, CiŔncies Socials i les MatemÓtiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEDINFSES)
 
11904103 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les CiŔncies Experimentals, CiŔncies Socials i les MatemÓtiques I 1Q: (TEO: 0.86666666666667h * 1.00g) (PROB: 0.66666666666667h * 2.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11264107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les CiŔncies Experimentals, CiŔncies Socials i les MatemÓtiques I 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFEBRE)
 
11274107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les CiŔncies Experimentals, CiŔncies Socials i les MatemÓtiques I 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFBAIXPEN)
 
11254108 EACECSiMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les CiŔncies Experimentals, CiŔncies Socials i les MatemÓtiques II 1Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) (PRAC: 1h * 3.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEDINFSES)
 
11234105 EAMAT I Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEDPRIMSES)
 
11244105 EAMAT Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques I 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11234106 EAMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques II 1Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g)  2Q: 1r Doc Normal (GEDPRIMSES)
 
11244106 EAMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques II 1Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11904108 EAMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques II 1Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11234107 EAMAT III Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques III 2Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEDPRIMSES)
 
11244107 EAMAT III Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques III 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11904115 EAMAT III Ensenyament i Aprenentatge de les MatemÓtiques III 1Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
17274006 EQDIF I Equacions diferencials I 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEMiF)
 
17234011 EST EstadÝstica 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 5.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    16924011 EST II EstadÝstica II 1r Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17264011 EST Estadistica 1r Doc Normal (GTDAWiM)
 
17214009 ESTiMT EstadÝstica i MŔtodes Transformats 1Q: (TEO: 3h * 2.00g) (PROB: 1h * 4.00g) 1r Doc Normal (GEE)
    17204009 ESTiMT EstadÝstica i MŔtodes Transformats 1r Doc Normal (GEEIiA)
    17904009 ESTiMT EstadÝstica i MŔtodes Transformats 1r Doc Normal (DT_GEE_i_GEEIiA)
 
17234108 EC Estructura de Computadors 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914114 EC Estructura de Computadors 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17234113 ESO Estructura de Sistemes Operatius 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914134 ESO Estructura de Sistemes Operatius 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17234115 ED Estructures de Dades 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914115 ED Estructures de Dades 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
278596 EMAM ESTUDIOS EN EL MARCO DE ACUERDOS DE MOVILIDAD 2Q: 2n Doc Normal (EXT)
 
11204275 EMCM Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) Anual Doc Normal (GPSICO)
 
17204201 EMCM I Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 1Q: (TEO: 1.9h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEEIiA)
 
17234002 FC Fonaments de Computadors 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 8.00g) (PROB: 1h * 3.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17204002 FONCOMP Fonaments de Computadors 2n Doc Normal (GEEIiA)
    17244002 FC Fonaments de Computadors 2n Doc Normal (GESST)
    17254002 FC Fonaments de computadors 2n Doc Normal (GEB)
    17264002 FC Fonaments de Computadors 2n Doc Normal (GTDAWiM)
    17904002 FC Fonaments de Computadors 2n Doc Normal (DT_GEE_i_GEEIiA)
 
17224002 FONCOMP Fonaments de Computadors 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17224001 FONPROG Fonaments de Programaciˇ 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17234001 FP I Fonaments de Programaciˇ I 1Q: (TEO: 2h * 4.00g) (PRAC: 1.7333333333333h * 19.00g) (PROB: 0.86666666666667h * 8.00g)  2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1.7333333333333h * 5.00g) (PROB: 0.86666666666667h * 2.00g) Anual Doc Normal (GEI)
    16924001 FP I Fonaments de Programaciˇ I Anual Doc Normal (DG_ADE_TDAWiM )
    17204001 FONPROG Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GEEIiA)
    17234205 PARI Robots Industrials: Programaciˇ i Integraciˇ Sensorial Anual Doc Normal (GEI)
    17244001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GESST)
    17254001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GEB)
    17264001 FP I Fonaments de Programaciˇ I Anual Doc Normal (GTDAWiM)
    17904001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (DT_GEE_i_GEEIiA)
    17914009 FP I Fonaments de Programaciˇ I 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
    17924001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (DG_ENG_BIO_i_SST)
 
17234131 FP II Fonaments de Programaciˇ II 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 7.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17264102 FP II Fonaments de Programaciˇ II 2n Doc Normal (GTDAWiM)
 
17234112 FSO Fonaments de Sistemes Operatius 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 7.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914128 FSO Fonaments de Sistemes Operatius 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
20204116 FEPRO FONAMENTS D┤ENGINYERIA DE PROCESSOS 1Q: (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g)  2Q: Anual Doc Normal (GEQ)
    20214116 FEPRO FONAMENTS D┤ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual Doc Normal (GEA)
    20234116 FEPRO Fonaments d'Enginyeria de Processos Anual Doc Normal (GEBA)
 
17274008 GEO Geometria 2Q: (TEO: 2.8h * 1.00g) (PRAC: 0.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEMiF)
 
17254124 GINFS Gestiˇ d'infraestructures per a la salut 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEB)
 
17665106 GPI Gestiˇ de Projectes InformÓtics 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17234119 GSX Gestiˇ de Sistemes i Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914139 GSX Gestiˇ de Sistemes i Xarxes 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224119 GSX Gestiˇ de Sistemes i Xarxes 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17244136 GX Gestiˇ de Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17244231 GX Gestiˇ de Xarxes 2n Doc Normal (GESST)
 
17012211 GC Gestiˇ del Coneixement 2Q: 2n Doc Normal ()
 
11665214 GCRCE Gestiˇ del Coneixement: Repositoris de continguts educatius Anual Doc Normal (MTC)
 
17111209 GC GrÓfics per Computadors 1Q: (TEO: 1h * 0.00g) (PRAC: 2h * 0.00g) 1r Doc Normal ()
 
17012216 IB Identificaciˇ BiomŔtrica 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17685103 IB Identificaciˇ BiomŔtrica 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17625101 ID Identitat Digital 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (MISTIC)
 
17665207 IF InformÓtica Forense 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685102 IF InformÓtica Forense 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17244106 IDM Infraestructures per a les Dades Massives 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17254118 INFBIGDATA Infraestructures per al big data 2n Doc Normal (GEB)
 
11605113 IDIRE Innovaciˇ Docent i Iniciaciˇ a la Recerca Educativa 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
17234128 IA IntelĚligŔncia Artificial 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234215 IA IntelĚligŔncia Artificial 1r Doc Normal (GEI)
    17914151 IA IntelĚligŔncia Artificial 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17645230 IA IntelĚligŔncia Artificial 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645213 IA IntelĚligŔncia Artificial 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17635210 IAM IntelĚligŔncia Artificial en Medicina 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17012004 IA I IntelĚligŔncia Artificial I 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012008 IA II IntelĚligŔncia Artificial II 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234104 IPO Interacciˇ Persona-Ordinador 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914135 IPO Interacciˇ Persona-Ordinador 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17091212 IR Introducciˇ a la Rob˛tica 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17665208 ISM Introducciˇ als Sistemes Multi-Agent 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17635101 ISM Introducciˇ als Sistemes Multi-Agent 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 3.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17665101 IEII Investigaciˇ i Emprenedoria en Enginyeria InformÓtica 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685203 IESIA Investigaciˇ i Emprenedoria en Seguretat i IntelĚligŔncia Artificial 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 0.73333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
 
11605119 DTCS La Docencia de TecnologÝa en el Contexto Social 1Q: (PROB: 1h * 1.00g)  2Q: (TEO: 1h * 1.00g) Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
11605118 TECSEC La TecnologÝa en secundaria 2Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) (PROB: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MFORPROF)
 
17244137 LabAPiSM Laboratori d'Aplicacions i Serveis M˛bils 1Q: (TEO: 0.13333333333333h * 1.00g) (PRAC: 1.8666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17244228 LASM Laboratori d'Aplicacions i Serveis M˛bils 1r Doc Normal (GESST)
 
17234110 LF Llenguatges Formals 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914140 LF Llenguatges Formals 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17635204 LIA L˛giques per a la IntelĚligŔncia Artificial 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MIA)
 
17234009 MATDIS I MatemÓtica Discreta I 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914012 MATDIS I MatemÓtica Discreta I 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17234010 MATDIS II MatemÓtica Discreta II 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 5.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17914013 MATDIS II MatemÓtica Discreta II 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
13204001 MAT MatemÓtiques 1Q: (TEO: 3.7333333333333h * 3.00g) (PROB: 1.8666666666667h * 4.00g) 1r Doc Normal (GQ)
    13214001 MAT MatemÓtiques 1r Doc Normal (GBBM)
    13904001 MAT MatemÓtiques 1r Doc Normal (DT_GBIOTiGBIOQiBIOM)
    17914002 MAT MatemÓtiques 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
    19204001 MAT MatemÓtiques 1r Doc Normal (GB)
 
19224006 MAT MatemÓtiques 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GENO(2014))
 
13224001 MAT MatemÓtiques 1Q: (TEO: 3.7333333333333h * 1.00g) (PROB: 1.8666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GQ(A))
 
11112 MAT_CURS_0 MATEM└TIQUES CURS ZERO 1Q: (TEO: 1.22h * 6.00g) 1r Doc Normal (E_INF)
 
20204005 MAT I MATEM└TIQUES I (TEO: 2.8h * 2.00g) (PROB: 2.8h * 3.00g) Anual Doc Normal (GEQ)
    20214005 MAT MATEM└TIQUES I Anual Doc Normal (GEA)
    20234005 MAT I MatemÓtiques I Anual Doc Normal (GEBA)
 
22204010 MAT I MATEM└TIQUES I 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GA)
 
22204009 MAT II MatemÓtiques II 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GA)
 
20204006 MAT II MatemÓtiques II 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 3.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEQ)
    20234006 MatemÓtiques II 1r Doc Normal (GEBA)
 
17091201 METNUM MŔtodes NumŔrics 2Q: 2n Doc Normal ()
    17101201 METNUM MŔtodes NumŔrics 2n Doc Normal ()
 
17101201 METNUM MŔtodes NumŔrics 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17645101 MNE MŔtodes NumŔrics en Enginyeria 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17665105 MNE MŔtodes NumŔrics en Enginyeria 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
11665101 METINVTE Metodologia d'Investigaciˇ en TE Anual Doc Normal (MTC)
 
17234116 METP Metodologies de la Programaciˇ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914131 METP Metodologies de la Programaciˇ 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224111 MX Modelitzaciˇ de Xarxes 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17244124 MX Modelitzaciˇ de Xarxes 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17244221 MX Modelitzaciˇ de Xarxes 1r Doc Normal (GESST)
 
17234126 MV Modelitzaciˇ i Visualitzaciˇ 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234213 MV Modelitzaciˇ i Visualitzaciˇ 1r Doc Normal (GEI)
    17914149 MV Modelitzaciˇ i Visualitzaciˇ 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17645225 MMED Modelitzaciˇ Mitjanšant Equacions Diferencials 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
    17645204 MMED Modelitzaciˇ Mitjanšant Equacions Diferencials 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17224101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17214101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1Q: (TEO: 0.73333333333333h * 4.00g) (PROB: 1.3333333333333h * 6.00g) 1r Doc Normal (GEE)
    17204101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1r Doc Normal (GEEIiA)
    17234101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1r Doc Normal (GEI)
    17244101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1r Doc Normal (GESST)
    17254101 ORIPROiFACA Orientaciˇ professional i acadŔmica 1r Doc Normal (GEB)
    17264101 ORIPROiFACA Orientaciˇ Professional i AcadŔmica 1r Doc Normal (GTDAWiM)
 
17665204 PRA Planificaciˇ i Raonament Aproximat 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17635102 PRA Planificaciˇ i Raonament Aproximat 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17685204 PRA Planificaciˇ i Raonament Aproximat 1Q: 1r Doc Normal (MESIIA)
 
11254401 PRACT I Practicum I 2Q: (TEO: 0.19333333333333h * 1.00g) (PROB: 6.6666666666667h * 0.00g) 2n Doc Normal (GEDINFSES)
 
11904401 PRACT I Practicum I 1Q: (TEO: 0.38666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11264401 PRACT I Practicum I 1Q: (TEO: 6.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 6.6666666666667h * 1.00g)  2Q: (TEO: 6.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 6.6666666666667h * 1.00g) Anual Doc Normal (GEDINFEBRE)
 
11274401 PRACT I Practicum I 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GEDINFBAIXPEN)
 
11254402 PRACT II Practicum II 1Q: (TEO: 0.16666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFSES)
    11904403 PRACT II Practicum II 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11904403 PRACT II Practicum II 1Q: 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
17665501 PRACTEXT PrÓctiques Externes 2Q: 2n Doc Normal (MEISISI)
 
11605401 PRACEXT PrÓctiques Externes 1Q: (PRAC: 5.8333333333333h * 1.00g)  2Q: Anual Doc Normal (MFORPROF)
    11605402 PRAC EXT PrÓctiques Externes Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
17914401 PRACEXT PrÓctiques Externes 2Q: (TEO: 0.6h * 1.00g) 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
11665401 PRACEXT PrÓctiques Externes aQ: altres Doc Normal (MTC)
 
17234501 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 1Q: (TEO: 4.5333333333333h * 1.00g)  2Q: Anual Doc Normal (GEI)
 
17224501 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 2Q: 2n Doc Normal (GET)
 
11234401 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 2Q: 2n Doc Normal (GEDPRIMSES)
    11904402 PRACEXT I PrÓctiques Externes I Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11244401 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11605105 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
17254201 PRACEXT I PrÓctiques Externes I Anual Doc Normal (GEB)
 
17264401 PRACEXT I PrÓctiques Externes I 2Q: (TEO: 3.3333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (GTDAWiM)
 
17244501 PRACEXT I PrÓctiques Externes I (0,25 crŔdits x estudiant) 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GESST)
 
17234502 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q: (TEO: 5h * 1.00g)  2Q: Anual Doc Normal (GEI)
 
17224502 PRACEXT II prÓctiques Externes II 2Q: 2n Doc Normal (GET)
 
11234402 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q: (TEO: 1.26h * 1.00g)  2Q: 1r Doc Normal (GEDPRIMSES)
 
11244402 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11904404 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q: (TEO: 0.38666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11264402 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GEDINFEBRE)
 
11274402 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GEDINFBAIXPEN)
 
17665502 PRACEXT II PR└CTIQUES EXTERNES II 2Q: 2n Doc Normal (MEISISI)
 
11605106 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
17254202 PRACEXT II PrÓctiques Externes II Anual Doc Normal (GEB)
 
17264501 PRACEXT II PrÓctiques Externes II 2Q: (TEO: 0.16666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (GTDAWiM)
 
17244502 PRACEXT II PrÓctiques Externes II (0,25 crŔdits x estudiant) 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GESST)
 
17254119 PIB Processat d'imatges biomŔdiques 2Q: (TEO: 0.73333333333333h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) (PROB: 1.2666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEB)
 
21234127 PRODISCAR Produccio i Disseny CartogrÓfic. Eines Web 2Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GGATiS)
 
17234114 P Programaciˇ 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 8.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17244010 P Programaciˇ 1r Doc Normal (GESST)
    17254013 Programaciˇ 1r Doc Normal (GEB)
    17914113 P Programaciˇ 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
    17924010 P Programaciˇ 1r Doc Normal (DG_ENG_BIO_i_SST)
 
17224114 P Programaciˇ 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17244138 PAdDM Programaciˇ Avanšada de Dispositius M˛bils 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
    17234268 PAdDM Programaciˇ Avanšada de Dispositius M˛bils 1r Doc Normal (GEI)
    17244229 PADM Programaciˇ Avanšada de Dispositius M˛bils 1r Doc Normal (GESST)
 
17274004 PCIENT Programaciˇ cientÝfica 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEMiF)
 
17111110 PFC Projecte de Fi de Carrera 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17204126 PROJINT Projecte Integrador 2Q: (PRAC: 1.5h * 3.00g) 2n Doc Normal (GEEIiA)
    17904137 PROJINT Projecte Integrador 2n Doc Normal (DT_GEE_i_GEEIiA)
 
17012107 PROJ Projectes 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17111012 PROJ Projectes 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234111 PSI Projectes de Sistemes InformÓtics 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914143 PSI Projectes de Sistemes InformÓtics 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224113 PT Projectes de Telecomunicaciˇ 1Q 1r ExÓmen (GET)
 
17244128 PT Projectes de Telecomunicacions 1Q: (TEO: 1.0666666666667h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) (PROB: 0.26666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GESST)
 
17685107 PP Protecciˇ de la Privacitat 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
 
17665206 PP Protecciˇ de la Privadesa 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17665203 REC Representaciˇ i Enginyeria del Coneixement 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17635202 REC Representaciˇ i Enginyeria del Coneixement 2Q: (TEO: 3h * 1.00g) 2n Doc Normal (MIA)
 
17012105 RI Rob˛tica Industrial 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234205 PARI Robots Industrials: Programaciˇ i Integraciˇ Sensorial Anual Doc Normal (GEI)
    17204001 FONPROG Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GEEIiA)
    17244001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GESST)
    17254001 FP Fonaments de Programaciˇ Anual Doc Normal (GEB)
    17264001 FP I Fonaments de Programaciˇ I Anual Doc Normal (GTDAWiM)
 
17254209 SALINT Salut IntelĚligent 2Q: (TEO: 0.6h * 1.00g) (PROB: 1.1333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEB)
 
17234120 SX Seguretat de Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17244123 SegX Seguretat en Xarxes 2n Doc Normal (GESST)
    17244215 SX Seguretat en Xarxes 2n Doc Normal (GESST)
    17914141 SX Seguretat de Xarxes 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224120 SX Seguretat en Xarxes 2Q 2n ExÓmen (GET)
 
17012212 HACK Seguretat i Hacking en Xarxes de Computadors 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17665211 SM Seguretat MultimŔdia 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685207 SM Seguretat MultimŔdia 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 0.73333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
 
17635207 SIA Seminari d'IntelĚligŔncia Artificial 2Q: (PROB: 1.7333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (MIA)
 
17224109 SM Serveis MultimŔdia 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17244114 SM Serveis MultimŔdia 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17111108 XS Xarxes i Serveis 2n Doc Normal ()
    17924114 SM Serveis MultimŔdia 2n Doc Normal (DG_ENG_BIO_i_SST)
 
17012106 SITR Simulaciˇ 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17645102 S Simulaciˇ 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17665210 SAPDM Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multi-criteri 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685108 SAPDM Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
    17635203 SADM Sistemes d'Ajud a la decisiˇ Multi-criteri 2n Doc Normal (MIA)
 
17012217 SAD Sistemes d'Ajut a la Decisiˇ 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234122 SIO Sistemes d'Informaciˇ en les Organitzacions 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17234212 SIO Sistemes d'Informaciˇ en les Organitzacions 2n Doc Normal (GEI)
    17914145 SIO Sistemes d'Informaciˇ en les Organitzacions 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17234121 SCE Sistemes de Comerš Electr˛nic 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17234211 SCE Sistemes de Comerš Electr˛nic 2n Doc Normal (GEI)
    17914144 SCE Sistemes de Comerš Electr˛nic 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17234124 STR Sistemes de Temps Real 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234209 STR Sistemes de Temps Real 1r Doc Normal (GEI)
    17914147 STR Sistemes de Temps Real 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17665104 SVI Sistemes de Visualitzaciˇ i Interacciˇ 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685206 SVI Sistemes de Visualitzaciˇ i Interacciˇ 2Q: (TEO: 0.73333333333333h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
 
17645224 SDC Sistemes DinÓmics Ca˛tics 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645202 SDC Sistemes DinÓmics Ca˛tics 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17234106 SD Sistemes Distribu´ts 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17244126 STD Sistemes TelemÓtics Distribu´ts 2n Doc Normal (GESST)
    17244223 STD Sistemes TelemÓtics Distribu´ts 2n Doc Normal (GESST)
    17914142 SD Sistemes Distribu´ts 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224106 SD Sistemes Distribu´ts 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17012103 SITR Sistemes InformÓtics en Temps Real 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012009 SI I Sistemes InformÓtics I 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012013 SI II Sistemes InformÓtics II 1Q: (TEO: 1h * 0.00g) (PRAC: 2h * 0.00g) 1r Doc Normal ()
 
17685104 SM Sistemes Multiagent 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 3.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
 
17635206 SM Sistemes Multirobot 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17234123 SOB Sistemes Oberts 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17234208 SOB Sistemes Oberts 1r Doc Normal (GEI)
    17914146 SOB Sistemes Oberts 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224123 SOB Sistemes Oberts 1Q 1r ExÓmen (GET)
 
22012223 DECA V SOLAR DECATHLON V 2Q: 2n Doc Normal ()
 
22012224 DECAT VI SOLAR DECATHLON VI 2Q: 2n Doc Normal ()
 
22204215 SCC Sostenibilitat a la Ciutat ContemporÓnia 2Q: (TEO: 0.8h * 1.00g) (PRAC: 0.4h * 1.00g) 2n Doc Normal (GA)
 
12224117 TPRiP TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PROB: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GPUBiRRPP)
    12234117 TPRiP TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2n Doc Normal (GComAV)
    12244117 TPRiP TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS 2n Doc Normal (GPERIO)
 
17234117 TAP TŔcniques Avanšades de Programaciˇ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17914136 TAP TŔcniques Avanšades de Programaciˇ 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17244206 TC Tecnologies Cisco 2Q: (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GESST)
    17224220 TC Tecnologies Cisco 2n Doc Normal (GET)
    17234265 TC Tecnologies Cisco 2n Doc Normal (GEI)
 
17224112 TP TeletrÓnsit i Protocols 1Q 1r ExÓmen (GET)
 
17645218 TGiApp Teoria de Grafs i les seves Aplicacions 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
    17645203 GiA Grafs i Aplicacions 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17111201 TM Transmissiˇ de MultimŔdia 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: (TEO: 18.4h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEI)
 
11234301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: (TEO: 2.2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEDPRIMSES)
 
11254301 TFG Treball de Fi de Grau 1Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFSES)
 
11244301 TFG Treball de Fi de Grau 1Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDPRIMEBRE)
 
11264301 TFG Treball de Fi de Grau 1Q: (TEO: 1.62h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFEBRE)
 
11274301 TFG Treball de Fi de Grau 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (GEDINFBAIXPEN)
 
17204301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GEEIiA)
 
17264301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: (TEO: 8h * 1.00g) 2n Doc Normal (GTDAWiM)
 
11904301 TFG Treball de Fi de Grau (Educaciˇ Infantil) 1Q: (TEO: 1.4533333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
11904302 TFG Treball de Fi de Grau (Educaciˇ PrimÓria) 1Q: (TEO: 1.4533333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (DT_GEDINFiEDPRI_ANG)
 
17254301 TFG Treball de Fi de Grau (num. cred. TFG/30 + 0,2) x num. Estudiants 2Q: (TEO: 4.3333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEB)
 
17914301 TFG I Treball de Fi de Grau I 2Q: (TEO: 4.8h * 1.00g) 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17625301 TFM Treball De Fi De MÓster 1Q: (PRAC: 1.6h * 1.00g)  2Q: (PRAC: 1.6h * 1.00g) Anual Doc Normal (MISTIC)
 
17645301 TFM Treball de Fi de MÓster 1Q: 1r Doc Normal (MECMAT)
 
17665301 TFM Treball de Fi de MÓster 2Q: 2n Doc Normal (MEISISI)
 
17635301 TFM Treball de Fi de MÓster 1Q: (PROB: 4h * 0.00g) 1r Doc Normal (MIA)
 
17625302 TFM Treball de Fi De MÓster 2Q: 2n Doc Normal (MISTIC)
 
17685301 TFM Treball de Fi de MÓster 2Q: (TEO: 6h * 1.00g) 2n Doc Normal (MESIIA)
 
11605107 TFM Treball de Fi de MÓster 1Q: (PROB: 13.566666666667h * 1.00g)  2Q: Anual Doc Normal (MFORPROF)
 
11665301 TFM Treball de Fi de MÓster aQ: altres Doc Normal (MTC)
 
17012215 VA Visiˇ Artificial 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17665209 VARP Visiˇ Artificial i Reconeixement de Patrons 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17685105 VARP Visiˇ Artificial i Reconeixement de Patrons 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MESIIA)
    17635205 VAA Visiˇ Artificial i Reconeixement de Patrons 1r Doc Normal (MIA)
 
17234130 VC Visiˇ per Computador 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GEI)
    17234217 VC Visiˇ per Computador 2n Doc Normal (GEI)
    17914153 VC Visiˇ per Computador 2n Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17665202 XCOMP Xarxes Complexes 2Q 2n Conv. ExtraordinÓria (MEISISI)
 
17635201 XC Xarxes Complexes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) 2n Doc Normal (MIA)
    17685208 XC Xarxes Complexes 2n Doc Normal (MESIIA)
 
17645227 XC Xarxes Complexes 2Q: 2n Doc Normal (MECMAT)
    17645208 XC Xarxes Complexes 2n Doc Normal (MECMAT)
 
17012001 XC I Xarxes de Computadors I 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012005 XC II Xarxes de Computadors II 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17234118 XD Xarxes de Dades 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 7.00g) 1r Doc Normal (GEI)
    17244104 XDI Xarxes de Dades i Internet 1r Doc Normal (GESST)
    17254114 XDI Xarxes de dades i internet 1r Doc Normal (GEB)
    17914137 XD Xarxes de Dades 1r Doc Normal (DT_GEI_GBIO)
 
17224118 XD Xarxes de Dades 1Q 1r Conv. ExtraordinÓria (GET)
 
17111108 XS Xarxes i Serveis 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17012213 XP2P Xarxes P2P 2Q: 2n Doc Normal ()
 
17111205 XP2P Xarxes P2P 2Q: 2n Doc Normal ()