LLISTAT DE RELACIONS D'ASSIGNATURES DE LES QUE EL DEIM IMPARTEIX DOCČNCIA ORDENAT PER:
CODI ACRONIM NOM Q TIPUS DOCENCIA Ensenyament

17234205 PARI Robots Industrials: Programaciķ i Integraciķ Sensorial 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17214007 ALGLIN Ālgebra Lineal 1Q: (TEO: 3h * 3.00g) (PROB: 2h * 5.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204007 ALGLIN Ālgebra Lineal 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234007 ALGLIN Ālgebra Lineal 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244007 ALGLIN Ālgebra Lineal 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17254007 ALGLIN Ālgebra lineal 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria Biomčdica)
    17904007 AL ĀLGEBRA LINEAL 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
 
17224007 ALGLIN Ālgebra Lineal 1Q 1r Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234105 ADA Anālisi i Disseny d'Aplicacions 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914138 ADA Anālisi i Disseny d'Aplicacions 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17635208 AIGD Anālisi Intelˇligent de Grans Dades 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17214005 ANAMAT I Anālisi Matemātica I 1Q: (TEO: 3h * 3.00g) (PROB: 2h * 7.00g)  2Q: (TEO: 3h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204005 ANAMAT I Anālisi Matemātica I Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234005 ANAMAT I Anālisi Matemātica I Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244005 ANAMAT I Anālisi Matemātica I Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17904005 ANAMAT I ANĀLISI MATEMĀTICA I Anual Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
 
17224005 ANAMAT I Anālisi Matemātica I 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17214006 ANAMAT II Anālisi Matemātica II 1Q: (TEO: 3h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g)  2Q: (TEO: 3h * 3.00g) (PROB: 2h * 6.00g) Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204006 ANAMAT II Anālisi Matemātica II 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234006 ANAMAT II Anālisi Matemātica II 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244006 ANAMAT II Anālisi Matemātica II Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17254006 ANAMAT Anālisi matemātica Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria Biomčdica)
    17904006 ANAMATII ANĀLISI MATEMĀTICA II 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
    17914011 ANAMAT II Anālisi Matemātica II 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17224006 ANAMAT II Anālisi Matemātica II 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17645206 AMD Anālisi Multivariant de Dades 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17244115 ASM Aplicacions i Serveis Mōbils 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
22012112 AI APLICACIONS INFORMĀTIQUES 2Q: 2n Doc Normal ( LLICENCIATURA EN ARQUITECTURA)
 
17234125 AME Aplicacions Mōbils i Encastades 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17234210 AME Aplicacions Mōbils i Encastades 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914148 AME Aplicacions Mōbils i Encastades 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17244127 AXSICCI Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intelˇligents 2Q: (TEO: 0.26666666666667h * 1.00g) (PROB: 1.7333333333333h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
11605120 AET Aprendizaje y Enseņanza de la Tecnología 2Q: (TEO: 2.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 3h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
17234109 AC Arquitectura de Computadors 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17081210 AC Arquitectura de Computadors 2n Doc Normal (ETIS (1998))
    17914133 AC Arquitectura de Computadors 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17665103 ARQSW Arquitectura del Software 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Tutories al 20% (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17665102 ARQAP Arquitectures d'Altes Prestacions 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Tutories al 20% (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17665107 ASD Arquitectures de Sistemes Distribuīts 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17012218 ADEM Arquitectures Distribuīdes en Entorns Mōbils 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17111207 ADEM Arquitectures Distribuīdes en Entorns Mōbils 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17012006 AE Arquitectures Especialitzades 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012002 AP Arquitectures Paralˇleles 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17244122 AAX Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17111205 XP2P Xarxes P2P 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
    17224110 AT Arquitectures Telemātiques 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17244213 ApAX Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17685201 ASSD Arquitectures Segures de Sistemes Distribuīts 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17234103 BD Bases de Dades 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17081110 BD Bases de Dades 2n Doc Normal (ETIS (1998))
    17914132 BD Bases de Dades 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17625102 BIO Biometria 2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (MISTIC- MĀSTER EN SEGURETAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIĶ I LES COMUNICACIONS)
 
17645201 CCE Codis Correctors d'Errors 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17012210 CE Comerį Electrōnic 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17111208 CE Comerį Electrōnic 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17234127 C Compiladors 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17012011 CL I Compiladors I 2n Doc Normal (EI (1997))
    17012012 CL II Compiladors II 2n Doc Normal (EI (1997))
    17234214 CL Compiladors 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914150 C Compiladors 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17012011 CL I Compiladors I 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012012 CL II Compiladors II 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17645103 CAP Computaciķ d'Altes Prestacions 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17645214 CompDist Computaciķ Distribuīda 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665201 CNE Computaciķ Neuronal i Evolutiva 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685106 CNE Computaciķ Neuronal i Evolutiva 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17234129 CPM Computaciķ Paralˇlela i Massiva 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17234216 CPM Computaciķ Paralˇlela i Massiva 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17665212 CU Computaciķ Ubiqua 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685202 CU Computaciķ Ubiqua 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17234107 C Computadors 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 6.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914112 C Computadors 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17012204 CRIPT Criptologia 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17645205 CRIPT Criptologia 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665108 CSI Criptologia i Seguretat de la Informaciķ 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685101 CSI Criptologia i Seguretat de la Informaciķ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17012201 DA II Desenvolupament d'Aplicacions en Internet/Intranet 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17665109 DPI Desenvolupament de Projectes Informātics 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Tutories al 20% (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
12345678 DirTesi Direcciķ Tesi 2Q: 2n Doc Normal (General (codi inventat))
 
17224124 DX Disseny de Xarxes 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17244130 DX Disseny de Xarxes 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17234206 DX Disseny de Xarxes 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17244125 ELW Enginyeria de Llocs Web 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17224123 SOB Sistemes Oberts 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17244214 ELW Enginyeria de Llocs Web 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17012003 ENS I Enginyeria del Software I 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012007 ENS II Enginyeria del Software II 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012014 ENS IV Enginyeria del Software IV 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
11254107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les Cičncies Experimentals, Cičncies Socials i les Matemātiques I 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CSESCELADES) 2009)
 
11264107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les Cičncies Experimentals, Cičncies Socials i les Matemātiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CTDE L´EBRE) 2009)
 
11274107 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les Cičncies Experimentals, Cičncies Socials i les Matemātiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (BAIX PENEDČS) 2009)
 
11904103 EACECSiMAT Ensenyament i Aprenentatge de les Cičncies Experimentals, Cičncies Socials i les Matemātiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11254108 EACECSiMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les Cičncies Experimentals, Cičncies Socials i les Matemātiques II 2Q: (TEO: 0.66666666666667h * 2.00g) (PRAC: 1h * 4.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CSESCELADES) 2009)
 
11234105 EAMAT I Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques I 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 2.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
 
11244105 EAMAT Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques I 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
11234106 EAMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques II 1Q: (TEO: 1.2h * 2.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
 
11244106 EAMAT II Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques II 2Q: (TEO: 1.2h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
11234107 EAMAT III Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques III 1Q: (TEO: 1.2h * 2.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
 
11244107 EAMAT III Ensenyament i Aprenentatge de les Matemātiques III 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
17234011 EST Estadística 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 4.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17234108 EC Estructura de Computadors 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914114 EC Estructura de Computadors 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17234113 ESO Estructura de Sistemes Operatius 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914134 ESO Estructura de Sistemes Operatius 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17234115 ED Estructures de Dades 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 5.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914115 ED Estructures de Dades 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
278596 EMAM ESTUDIOS EN EL MARCO DE ACUERDOS DE MOVILIDAD 2Q: 2n Doc Normal (EXTRACURRICULAR)
 
17204201 EMCM I Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 1Q: 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
 
17214002 FONCOMP Fonaments de Computadors 1Q: (TEO: 2h * 3.00g) (PRAC: 2h * 12.00g) (PROB: 1h * 6.00g)  2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) (PROB: 1h * 1.00g) Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204002 FONCOMP Fonaments de Computadors Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234002 FP I Fonaments de Computadors I Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244002 FC Fonaments de Computadors Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17254002 FC Fonaments de computadors Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria Biomčdica)
    17904002 FC Fonaments de Computadors Anual Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
    17914010 FONCOMP Fonaments de Computadors 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17224002 FONCOMP Fonaments de Computadors AQ Anual Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17214001 FP Fonaments de Programaciķ 1Q: (TEO: 2h * 3.00g) (PRAC: 2h * 16.00g) (PROB: 1h * 6.00g)  2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) (PROB: 1h * 2.00g) Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204001 FONPROG Fonaments de Programaciķ Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234001 FP I Fonaments de Programaciķ I Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244001 FP Fonaments de Programaciķ Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17254001 FP Fonaments de Programaciķ Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria Biomčdica)
    17904001 FP Fonaments de Programaciķ Anual Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
    17914009 FP I Fonaments de Programaciķ I 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17224001 FONPROG Fonaments de Programaciķ AQ Anual Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234112 FSO Fonaments de Sistemes Operatius 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914128 FSO Fonaments de Sistemes Operatius 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
20204116 FEPRO FONAMENTS D´ENGINYERIA DE PROCESSOS 1Q: (TEO: 3h * 2.00g) (PRAC: 5h * 6.00g) (PROB: 1h * 3.00g)  2Q: (TEO: 3h * 2.00g) (PRAC: 5h * 6.00g) (PROB: 1h * 3.00g) Anual Doc Normal (GRAU D´ENGINYERIA QUÍMICA (2010))
    20214116 FEPRO FONAMENTS D´ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual Doc Normal (GRAU D´ENGINYERIA AGROALIMENTĀRIA (2010))
    20234116 FEPRO Fonaments d'Enginyeria de Processos 2n Doc Normal (GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS ()
 
17665106 GPI Gestiķ de Projectes Informātics 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Tutories al 20% (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17224119 GSX Gestiķ de Sistemes i Xarxes 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234119 GSX Gestiķ de Sistemes i Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17081208 AGXC Administraciķ i Gestiķ de Xarxes de Computadors 2n Doc Normal (ETIS (1998))
    17914139 GSX Gestiķ de Sistemes i Xarxes 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17244136 GX Gestiķ de Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244231 GX Gestiķ de Xarxes 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17012211 GC Gestiķ del Coneixement 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
11665214 GC Gestiķ del Coneixement: Repositoris de continguts educatius 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER TECNOLOGIA EDUCATIVA: e-learning i gestiķ del coneixement (2010))
 
17111209 GC Grāfics per Computadors 1Q: (TEO: 1h * 0.00g) (PRAC: 2h * 0.00g) 1r Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17645203 GiA Grafs i Aplicacions 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17012216 IB Identificaciķ Biomčtrica 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17685103 IB Identificaciķ Biomčtrica 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17625101 ID Identitat Digital 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 4.00g)  2Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) Anual Doc Normal (MISTIC- MĀSTER EN SEGURETAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIĶ I LES COMUNICACIONS)
 
17685102 IF Informātica Forense 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17244106 IDM Infraestructures per a les Dades Massives 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17234128 IA Intelˇligčncia Artificial 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17071202 IA Intelˇligčncia Artificial 2n Doc Normal (ETIG (1998))
    17234215 IA Intelˇligčncia Artificial 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914151 IA Intelˇligčncia Artificial 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17645213 IA Intelˇligčncia Artificial 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17635210 IAM Intelˇligčncia Artificial en Medicina 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17012004 IA I Intelˇligčncia Artificial I 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012008 IA II Intelˇligčncia Artificial II 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17234104 IPO Interacciķ Persona-Ordinador 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914135 IPO Interacciķ Persona-Ordinador 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17091212 IR Introducciķ a la Robōtica 2Q: 2n Doc Normal (ETI-Elecrōnica Industrial (2002))
 
17635101 ISM Introducciķ als Sistemes Multi-Agent 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17665208 ISM Introducciķ als Sistemes Multi-Agent 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17665101 IEII Investigaciķ i Emprenedoria en Enginyeria Informātica 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685203 IESIA Investigaciķ i Emprenedoria en Seguretat i Intelˇligčncia Artificial 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
11605119 DTCS La Docencia de Tecnología en el Contexto Social 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PROB: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
11605118 TECSEC La Tecnología en secundaria 2Q: (TEO: 0.66666666666667h * 1.00g) (PROB: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
17244137 LabAPiSM Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mōbils 1Q: (TEO: 0.13333333333333h * 1.00g) (PRAC: 1.8666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244228 LASM Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mōbils 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17234110 LF Llenguatges Formals 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914140 LF Llenguatges Formals 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17635204 LIA Lōgiques per a la Intelˇligčncia Artificial 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17234009 MATDIS I Matemātica Discreta I 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PROB: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914012 MATDIS I Matemātica Discreta I 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17914012 MATDIS I Matemātica Discreta I 1Q: 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17234010 MATDIS II Matemātica Discreta II 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 4.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914013 MATDIS II Matemātica Discreta II 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
13204001 MAT Matemātiques 1Q: (TEO: 4h * 3.00g) (PROB: 2h * 6.00g) 1r Doc Normal (GRAU QUÍMICA (2009))
    13214001 MAT Matemātiques 1r Doc Normal (GRAU BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (2009))
    13904001 MAT Matemātiques 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau de Biotecnologia i Grau de Bioquímica i Biologia Molecular)
    17914002 MAT Matemātiques 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
    19204001 MAT Matemātiques 2n Doc Normal (GRAU BIOTECNOLOGIA (2009))
 
19214001 MAT Matemātiques 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ENOLOGIA (2009))
 
19224006 MAT Matemātiques 2Q: 2n Doc Normal (Grau d'Enologia (2014))
 
20204005 MAT MATEMĀTIQUES I 1Q: (TEO: 3h * 2.00g) (PROB: 3h * 4.00g)  2Q: (TEO: 3h * 2.00g) (PROB: 3h * 4.00g) Anual Doc Normal (GRAU D´ENGINYERIA QUÍMICA (2010))
    20214005 MAT MATEMĀTIQUES I Anual Doc Normal (GRAU D´ENGINYERIA AGROALIMENTĀRIA (2010))
    20234005 MAT I Matemātiques I 2n Doc Normal (GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS ()
 
22204010 MAT I MATEMĀTIQUES I 2Q: 2n Doc Normal (GRAU D´ARQUITECTURA (2010))
 
20204006 MAT II Matemātiques II 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 3.00g) (PROB: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU D´ENGINYERIA QUÍMICA (2010))
    20234006 Matemātiques II 1r Doc Normal (GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS ()
 
22204009 MAT II Matemātiques II 2Q: 2n Doc Normal (GRAU D´ARQUITECTURA (2010))
 
17091201 METNUM Mčtodes Numčrics 2Q: 2n Doc Normal (ETI-Elecrōnica Industrial (2002))
    17101201 METNUM Mčtodes Numčrics 2n Doc Normal (ETIE-Electricitat (2002))
 
17101201 METNUM Mčtodes Numčrics 2Q: 2n Doc Normal (ETIE-Electricitat (2002))
 
17645101 MNE Mčtodes Numčrics en Enginyeria 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665105 MNE Mčtodes Numčrics en Enginyeria 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17234116 METP Metodologies de la Programaciķ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914131 METP Metodologies de la Programaciķ 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17224111 MX Modelitzaciķ de Xarxes 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17244124 MX Modelitzaciķ de Xarxes 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244221 XXX Modelitzaciķ de Xarxes 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17234126 MV Modelitzaciķ i Visualitzaciķ 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17071204 GC Grāfics per Computadors 1r Doc Normal (ETIG (1998))
    17111209 GC Grāfics per Computadors 1r Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
    17234213 MV Modelitzaciķ i Visualitzaciķ 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17645204 MMED Modelitzaciķ Mitjanįant Equacions Diferencials 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17214101 ORIPROiFACA Orientaciķ Professional i Acadčmica 1Q: (TEO: 1h * 3.00g) (PROB: 2h * 5.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA (2010))
    17204101 Orientaciķ Professional i Acadčmica 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA ELČCTRICA INDUSTRIAL I AUTOMĀTICA (2010))
    17234101 ORIPROiFACA Orientaciķ Professional i Acadčmica 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244101 ORIPROiFACA Orientaciķ Professional i Acadčmica 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17254101 ORIPROiFACA Orientaciķ professional i acadčmica 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria Biomčdica)
    17904101 Orientaciķ Professional i Acadčmica 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Elčctrica i Grau d'Enginyeria Electrōnica Industrial i Automātica)
 
17224101 ORIPROiFACA Orientaciķ Professional i Acadčmica 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17635102 PRA Planificaciķ i Raonament Aproximat 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17665204 PRA Planificaciķ i Raonament Aproximat 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685204 PRA Planificaciķ i Raonament Aproximat 1Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 2.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
11254401 PRACT I Practicum I 2Q: (TEO: 6.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 6.6666666666667h * 3.00g) 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CSESCELADES) 2009)
 
11264401 PRACT I Practicum I 2Q: (TEO: 6.6666666666667h * 1.00g) (PROB: 6.6666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CTDE L´EBRE) 2009)
 
11274401 PRACT I Practicum I 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (BAIX PENEDČS) 2009)
 
11904401 PRACT I Practicum I 2Q: 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11254402 PRACT II Practicum II 1Q: 1r Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CSESCELADES) 2009)
 
11904403 PRACT II Practicum II 2Q: 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
17665501 PRACTEXT Prāctiques Externes 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
11234401 PRACEXT I Prāctiques Externes I 2Q: 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
    11904402 PRACEXT I Prāctiques Externes I 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11244401 PRACEXT I Prāctiques Externes I 2Q: 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
11605105 PRACEXT I Prāctiques Externes I aQ: altres Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
17224501 PRACEXT I Prāctiques Externes I 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234501 PRACEXT I Prāctiques Externes I 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17244501 PRACEXT I Prāctiques Externes I (0,25 crčdits x estudiant) 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
11234402 PRACEXT II Prāctiques Externes II 1Q: 1r Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
    11904404 PRACEXT II Prāctiques Externes II 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11244402 PRACEXT II Prāctiques Externes II 2Q: 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
11264402 PRACEXT II Prāctiques Externes II 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CTDE L´EBRE) 2009)
 
11274402 PRACEXT II Prāctiques Externes II 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (BAIX PENEDČS) 2009)
 
11605106 PRACEXT II Prāctiques Externes II aQ: altres Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
17224502 PRACEXT II prāctiques Externes II 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234502 PRACEXT II Prāctiques Externes II 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17665502 PRACEXT II PRĀCTIQUES EXTERNES II 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17244502 PRACEXT II Prāctiques Externes II (0,25 crčdits x estudiant) 1Q:  2Q: Anual Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17224114 P Programaciķ 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234114 P Programaciķ 1Q: (TEO: 2h * 2.00g) (PRAC: 2h * 6.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244010 P Programaciķ 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17914113 P Programaciķ 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17244138 PAdDM Programaciķ Avanįada de Dispositius Mōbils 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244229 PADM Programaciķ Avanįada de Dispositius Mōbils 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
17111110 PFC Projecte de Fi de Carrera 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17012107 PROJ Projectes 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17111012 PROJ Projectes 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17234111 PSI Projectes de Sistemes Informātics 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17012013 SI II Sistemes Informātics II 1r Doc Normal (EI (1997))
 
17244128 PT Projectes de Telecomunicacions 1Q: (TEO: 1.0666666666667h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) (PROB: 0.26666666666667h * 1.00g) 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17224113 PT Projectes de Telecomunicaciķ 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17685107 PP Protecciķ de la Privacitat 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17665206 PP Protecciķ de la Privadesa 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17635202 REC Representaciķ i Enginyeria del Coneixement 2Q: (TEO: 3h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17685205 REC Representaciķ i Enginyeria del Coneixement 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17012105 RI Robōtica Industrial 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17234120 SX Seguretat de Xarxes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 4.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17111109 SXT Seguretat en Xarxes Telemātiques 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
    17224120 SX Seguretat en Xarxes 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17244123 SegX Seguretat en Xarxes 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244215 SX Seguretat en Xarxes 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17914141 SX Seguretat de Xarxes 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17111109 SXT Seguretat en Xarxes Telemātiques 2Q: (TEO: 2h * 0.00g) (PRAC: 2h * 0.00g) 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17012212 HACK Seguretat i Hacking en Xarxes de Computadors 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17665211 SM Seguretat Multimčdia 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685207 SM Seguretat Multimčdia 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17635207 SIA Seminari d'Intelˇligčncia Artificial 2Q: (PROB: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17224109 SM Serveis Multimčdia 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17244114 SM Serveis Multimčdia 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1.7333333333333h * 1.00g) (PROB: 2.6666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17111108 XS Xarxes i Serveis 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17012106 SITR Simulaciķ 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17645102 S Simulaciķ 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17645207 SPEF Simulaciķ amb Partícules i amb Elements Finits 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665210 SAPDM Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multi-criteri 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685108 SAPDM Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
    17635203 SADM Sistemes d'Ajud a la decisiķ Multi-criteri 2n Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17012217 SAD Sistemes d'Ajut a la Decisiķ 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17234122 SIO Sistemes d'Informaciķ en les Organitzacions 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17234212 SIO Sistemes d'Informaciķ en les Organitzacions 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914145 SIO Sistemes d'Informaciķ en les Organitzacions 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17234121 SCE Sistemes de Comerį Electrōnic 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17012210 CE Comerį Electrōnic 2n Doc Normal (EI (1997))
    17224211 SCE Sistemes de Comerį Electrōnic 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17234211 SCE Sistemes de Comerį Electrōnic 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914144 SCE Sistemes de Comerį Electrōnic 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17234124 STR Sistemes de Temps Real 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17234209 STR Sistemes de Temps Real 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914147 STR Sistemes de Temps Real 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17665104 SVI Sistemes de Visualitzaciķ i Interacciķ 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685206 SVI Sistemes de Visualitzaciķ i Interacciķ 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17645202 SDC Sistemes Dināmics Caōtics 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17234106 SD Sistemes Distribuīts 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17224106 SD Sistemes Distribuīts 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17244126 STD Sistemes Telemātics Distribuīts 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17244223 MX Sistemes Telemātics Distribuīts 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17914142 SD Sistemes Distribuīts 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17012103 SITR Sistemes Informātics en Temps Real 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012009 SI I Sistemes Informātics I 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012013 SI II Sistemes Informātics II 1Q: (TEO: 1h * 0.00g) (PRAC: 2h * 0.00g) 1r Doc Normal (EI (1997))
 
17685104 SM Sistemes Multiagent 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 2.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17635206 SM Sistemes Multirobot 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17234123 SOB Sistemes Oberts 1Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 2.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17012201 DA II Desenvolupament d'Aplicacions en Internet/Intranet 2n Doc Normal (EI (1997))
    17224123 SOB Sistemes Oberts 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
    17234208 SOB Sistemes Oberts 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914146 SOB Sistemes Oberts 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
22012223 DECA V SOLAR DECATHLON V 2Q: 2n Doc Normal ( LLICENCIATURA EN ARQUITECTURA)
 
22012224 DECAT VI SOLAR DECATHLON VI 2Q: 2n Doc Normal ( LLICENCIATURA EN ARQUITECTURA)
 
22204215 SCC Sostenibilitat a la Ciutat Contemporānia 2Q: 2n Doc Normal (GRAU D´ARQUITECTURA (2010))
 
17234117 TAP Tčcniques Avanįades de Programaciķ 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914136 TAP Tčcniques Avanįades de Programaciķ 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17244206 TC Tecnologies Cisco 2Q: (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17224220 TC Tecnologies Cisco 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17224112 TP Teletrānsit i Protocols 2Q: 2n Tutories al 20% (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17111201 TM Transmissiķ de Multimčdia 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
11234301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CSESCELADES)2009)
    11904302 TFG Treball de Fi de Grau (Educaciķ Primāria) 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11244301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU EN ED PRIMĀRIA (CTDE L´EBRE)2009)
 
11254301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CSESCELADES) 2009)
    11904301 TFG Treball de Fi de Grau (Educaciķ Infantil) 2n Doc Normal (DOBLE TITULACIĶ DE GRAU D'EDUCACIĶ INFANTIL I EDUCACIĶ PRIMĀRIA AMB MENCIĶ D'ANGLČS (2013) (2014-15))
 
11264301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (CTDE L´EBRE) 2009)
 
11274301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ED INFANTIL (BAIX PENEDČS) 2009)
 
17224301 TFM Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234301 TFG Treball de Fi de Grau 2Q: 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
 
17244301 TFG Treball de Fi de Grau (en funciķ del nombre de crčdits de l'assignatura x crčdits per estudiant) 17224502 2Q: 2n Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
 
11605107 TFM Treball de Fi de Māster aQ: altres Doc Normal (MĀSTER EN FORMACIĶ DEL PROFESSORAT D´ESO, BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENT D´IDIOMES (2009))
 
17625301 TFM Treball De Fi De Māster 2Q: 2n Doc Normal (MISTIC- MĀSTER EN SEGURETAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIĶ I LES COMUNICACIONS)
 
17625302 TFM Treball de Fi De Māster 2Q: 2n Doc Normal (MISTIC- MĀSTER EN SEGURETAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIĶ I LES COMUNICACIONS)
 
17635301 TFM Treball de Fi de Māster 1Q: (PROB: 4h * 0.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17645301 TFM Treball de Fi de Māster 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665301 TFM Treball de Fi de Māster 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685301 TFM Treball de Fi de Māster 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17012215 VA Visiķ Artificial 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17665209 VARP Visiķ Artificial i Reconeixement de Patrons 1Q 1r Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685105 VARP Visiķ Artificial i Reconeixement de Patrons 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 1r Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
    17635205 VAA Visiķ Artificial i Reconeixement de Patrons 1r Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17234130 VC Visiķ per Computador 2Q: (TEO: 1h * 1.00g) (PRAC: 2h * 1.00g) 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17081205 TI Tractament d'Imatges 2n Doc Normal (ETIS (1998))
    17234217 VC Visiķ per Computador 2n Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17914153 VC Visiķ per Computador 2n Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17635201 XC Xarxes Complexes 2Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 1h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL (2013))
 
17645208 XC Xarxes Complexes 2Q: 2n Doc Normal (MĀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMĀTICA (2013))
 
17665202 XCOMP Xarxes Complexes 2Q 2n Exāmen (MĀSTER D'ENGINYERIA INFORMĀTICA: SEGURETAT INFORMĀTICA I SISTEMES INTELˇLIGENTS (2013))
 
17685208 XC Xarxes Complexes 2Q: (TEO: 1.3333333333333h * 1.00g) (PRAC: 0.66666666666667h * 1.00g) 2n Doc Normal (MĀSTER D'ENGINYERIA DE LA SEGURETAT INFORMĀTICA I INTELIGČNCIA ARTIFICIAL (2016) (2016-17))
 
17012001 XC I Xarxes de Computadors I 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17012005 XC II Xarxes de Computadors II 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17224118 XD Xarxes de Dades 2Q 2n Exāmen (GRAU ENGINYERIA TELEMĀTICA (2010))
 
17234118 XD Xarxes de Dades 1Q: (TEO: 2h * 1.00g) (PRAC: 2h * 3.00g) 1r Doc Normal (GRAU ENGINYERIA INFORMĀTICA (2010))
    17244104 XDI Xarxes de Dades i Internet 1r Doc Normal (Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions)
    17914137 XD Xarxes de Dades 1r Doc Normal (Doble titulaciķ de Grau d'Enginyeria Informātica i Grau de Biotecnologia)
 
17111108 XS Xarxes i Serveis 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))
 
17012213 XP2P Xarxes P2P 2Q: 2n Doc Normal (EI (1997))
 
17111205 XP2P Xarxes P2P 2Q: 2n Doc Normal (ETT-Telemātica (2003))