per fer: documentar com accedir a les dades del compte d'estudiants des de casa usant shfs amb linux (i milax!)
per fer: explicar com obtenir un netstat i interpretar-lo per veure si els túnels es monten correctament.
per fer: com fer-ho amb una distribució live (ubuntu, knoppix)

accés a la intranet de docència del deim (des de fora de la universitat)

per accedir als servidors de docència del deim que hi ha a la intranet cal establir un túnel ssh.
requeriments
procediment
fase 1 amb el putty o bé fase 1 amb openssh
fase 2: accés a la intranet
en cas de problemes...

requeriments

procediment

l'accés a la intranet es realitza en dues fases:
 1. en la primera fase s'estableix una connexió ssh amb un servidor del departament i els túnels necessaris. és indispensable usar el client ssh per a dur a terme aquesta part. aquí hi trobareu enllaços de com fer-ho amb el putty i de com fer-ho amb l'openssh. s'ha de fer d'una manera o de l'altra, però NO de totes dues.

 2. la segona fase és simplement l'accés a la intranet (i que depèn del servei que es vulgui accedir: si accediu a un servidor web necessiteu un navegador; si accediu a un servidor ssh, necessiteu un client ssh, ...).

  per cada servei que es vulgui accedir cal establir un túnel. en principi no hi ha limitacions en el nombre de túnels establerts. es recomana configurar tots els túnels que s'hagin d'usar, malgrat que no els hàgim d'usar tots cada cop que accedim a la intranet.

fase 1: establiment dels túnels usant el putty

si realitzeu aquesta fase amb el putty, no la torneu a fer amb l'openssh (descrit al proper apartat)
aquesta fase es pot realitzar de diverses maneres però la recomanada és la següent:
 1. tenir el putty degudament instal.lat. el podeu trobar aquí
 2. engeguem el putty
 3. a la llista de sessions triem la sessió deim i piquem el botó load. la sessió deim s'ha d'haver creat prèviament
 4. piquem el botó open
 5. ens demanarà la contrassenya
 6. si la contrassenya és correcta, la finestra ens quedarà bloquejada (podem escriure però el servidor no contesta). tot correcte: no tanquem la finestra i ho deixem així fins que hàgim acabat. si tanquem aquesta finestra, tota connexió amb la intranet es perdrà.

fase 1: establiment dels túnels usant openssh

si realitzeu aquesta fase amb l'openssh, no l'hauríeu d'haver fet amb el putty (en l'apartat previ)
aquesta fase es pot realitzar de diverses maneres però la recomanada és la següent:
 1. tenir l'openssh degudament instal.lat
 2. cal que tinguem l'ssh degudament configurat. això només cal fer-ho una vegada i s'explica aquí
 3. obrim una finestra de terminal] executem la següent comanda: ssh -Nf deim
 4. ens demanarà la contrassenya
 5. si la contrassenya és correcta, la finestra (o el terminal) NO ens quedarà bloquejada.
nota: si preferiu que la finestra quedi bloquejada (...?), ometeu la lletra f de la comanda.

fase 2: ús dels túnels

un cop establerta la sessió amb el servidor de túnels (i els túnels degudament configurats), ja podem accedir a la intranet. en aquesta fase us cal un programa-client que depèn del servei al que vulgueu accedir, per exemple: si voleu accedir a un servidor web us cal un client web (=navegador), si voleu accedir a un servidor ssh us cal un client ssh, ...

llavors, amb el programa client que toqui, us heu de connectar sempre al servidor localhost i al port d'origen (el source port) que hàgiu triat. seguint l'exemple iniciat en la configuració dels túnels:

dubtes, comentaris o suggerències els podeu adreçar a ajuda.deim (arroba) urv.cat

en cas de problemes...

envieu un missatge a ajuda.deim (arroba) urv.cat afegint-hi la següent informació:

darrera revisió 2008/04/17 :-D