creació de sessions per accedir a la intranet de docència del deim usant l'openssh

les instruccions per accedir a la intranet de docència del deim les trobareu aquí

important: aquest pas (la configuració de la sessió inicial) només s'ha de realitzar un cop. potser un altre dia necessiteu fer-hi alguna modificació. la idea és que si desem la configuració que necessitem en forma de sessió per a l'openssh, ens estalviarem de picar més d'una tecla en el futur.

 1. obriu el fitxer ~/.ssh/config amb el vostre editor preferit.
 2. hem de crear un apartat per a la creació dels túnels. es recomana posar-lo al principi.
  host deim1
    hostname portal1-deim.urv.cat
    user 12345678-A
    tunel1
    tunel2
    tunel3
    ...

  on:

  • 12345678-A és el nom del vostre usuariamb la lletra del nif en majúscula
  • cada tunelX és una línia de la forma: localforward port_origen maquina_desti:port_desti
  • port_origen és un numeret que tries TU i que ha de ser únic per a cada túnel que defineixis. qui escriu aquestes ratlles (enlloc d'estar-me a bar esmorzant ;-) sol triar números entre el 8000 i el 9000. en tot cas, és molt recomanable que els valors triats siguin majors que 1024 i menors que 65535.
  • maquina_desti és el nom del servidor on vulguem connectar-nos. no cal posar-hi al darrere el domini (gat, sol, gap, zoo ...)
  • port_desti és el numeret on escolta el servidor. els servidors ssh solen usar el 22, els servidors web solen usar el 80, els servidors web amb ssl solen usar el 443, ...
 3. hem de crear un apartat per cada túnel que vulguem usar.
  host maquina_desti
    hostname localhost
    user 12345678-A
  [només si és una connexió ssh]
    port port_desti
    hostkeyalias maquinadesti

  tingueu en compte que han de coincidir els valors posats al primer apartat on es defineixen els túnels amb els de cada túnel en concret

 4. deseu el fitxer.

exemple:
suposem que volem poder connectar-nos via ssh al servidor sol i via web (https) al servidor gap. el fitxer de configuració quedaria així:


host deim1
  hostname portal1-deim.urv.cat
  user 12345678-A
  localforward 8033 sol:22
  localforward 8253 gap:443

host sol
  hostname localhost
  user 12345678-A
  port 8033
  hostkeyalias sol

host gap
  hostname localhost
  port 8253
  hostkeyalias gap

feina feta. en principi ja no hauria de caler tornar més cap a aquesta plana...

dubtes, comentaris o suggerències els podeu adreçar a ajuda.deim (arroba) urv.cat

dmanye 2008/04/17