Universitat Rovira i Virgili

assignatures: totes

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions (ADA)
Aplicacions i Serveis Mòbils (ASM)
Aplicacions Mòbils i Encastades (AME)
Arquitectura de Computadors (AC)
Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa (AAX)
Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts (ASSD)
Bases de Dades (BD)
Compiladors (CL)
Computació Neuronal i Evolutiva (CNE)
Computació Paral·lela i Massiva (CPM)
Computadors (C)
Cursets i tallers (CT)
Disseny de Xarxes (DX)
Enginyeria de Llocs Web (ELW)
Estadística (E)
Estructura de Computadors (EC)
Estructura de Sistemes Operatius (ESO)
Estructures de Dades (ED)
Fonaments de Computadors (FC)
Fonaments de Programació (FP)
Fonaments de Programació II (FP2)
Fonaments de Sistemes Operatius (FSO)
Gestió de Sistemes i Xarxes (GSX)
Identificació Biomètrica (IB)
Informàtica Forense (IF)
Infraestructures per al Big Data (IBD)
Intel·ligència Artificial (IA)
Interacció Persona-Ordinador (IPO)
Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils (LASM)
Llenguatges Formals (LF)
Matemàtica Discreta II (MD2)
Metodologies de la Programació (MP)
Modelització de Xarxes (MX)
Modelització i Visualització (MV)
Planificació i Raonament Aproximat (PAR)
Programació (PR)
Programació Avançada de Dispositius Mòbils (PADM)
Projectes de Sistemes Informàtics (PSI)
Seguretat en Xarxes (SX)
Seguretat Multimèdia (SEGM)
Serveis Multimèdia (SM)
Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri (SAPDM)
Sistemes d'Informació en les Organitzacions (SIO)
Sistemes de Comerç Electrònic (SCE)
Sistemes de Temps Real (STR)
Sistemes de Visualització i Interacció (SVI)
Sistemes Distribuïts (SD)
Sistemes Multiagent (SMA)
Sistemes Oberts (SO)
Sistemes Robotitzats (SR)
Tècniques Avançades de Programació (TAP)
treballs de final de grau (TFG)
Visió Artificial i Reconeixement de Patrons (VARP)
Visió per Computador (VC)
Xarxes Complexes (XC)
Xarxes de Dades (XD)