Universitat Rovira i Virgili

assignatures: totes

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions (ADA)
Anàlisi Intel·ligent de Grans Dades (AIGD)
Aplicacions i Serveis Mòbils (ASM)
Aplicacions Mòbils i Encastades (AME)
Arquitectura de Computadors (AC)
Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa (AAX)
Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts (ASSD)
Bases de Dades (BD)
Bases de Dades Avançades (BDA)
Compiladors (CL)
Computació Algebraica (CA)
Computació Neuronal i Evolutiva (CNE)
Computació Paral·lela i Massiva (CPM)
Computació Ubiqua (CU)
Computadors (C)
Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web (DAAW)
Disseny de Xarxes (DX)
Enginyeria de Llocs Web (ELW)
Estadística (E)
Estadística (E)
Estructura de Computadors (EC)
Estructura de Sistemes Operatius (ESO)
Estructures de Dades (ED)
Fonaments de Computadors (FC)
Fonaments de Programació (FP)
Fonaments de Programació II (FP2)
Fonaments de Sistemes Operatius (FSO)
Geometria (G)
gestió d'infraestructures per a la salut (GIS)
Gestió de Sistemes i Xarxes (GSX)
Gestió de Xarxes (GX)
Identificació Biomètrica (IB)
Informàtica Forense (IF)
Infraestructures per al Big Data (IBD)
Intel·ligència Artificial (IA)
Interacció Persona-Ordinador (IPO)
Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial (IESIA)
Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils (LASM)
Llenguatges Formals (LF)
manteniment linux (ML)
Matemàtica Discreta II (MD2)
Mètodes Numèrics (MN)
Metodologies de la Programació (MP)
Modelització de Xarxes (MX)
Modelització i Visualització (MV)
Planificació i Raonament Aproximat (PAR)
Programació (PR)
Programació Avançada de Dispositius Mòbils (PADM)
Programació Científica (PC)
Projectes de Sistemes Informàtics (PSI)
Robòtica Cognitiva (RC)
Seguretat en Xarxes (SX)
Seguretat Multimèdia (SEGM)
Serveis Multimèdia (SM)
Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri (SAPDM)
Sistemes d'Informació en les Organitzacions (SIO)
Sistemes de Comerç Electrònic (SCE)
Sistemes de Temps Real (STR)
Sistemes de Visualització i Interacció (SVI)
Sistemes Distribuïts (SD)
Sistemes Multiagent (SMA)
Sistemes Oberts (SO)
Tècniques Avançades de Programació (TAP)
treballs de final de grau (TFG)
United University (UU)
Visió Artificial i Reconeixement de Patrons (VARP)
Visió per Computador (VC)
Workshop Empresa Clearpeaks (WEC)
Xarxes Complexes (XC)
Xarxes de Dades (XD)