Universitat Rovira i Virgili

Estadística

      
 
NomEstadística
Nom anglèsStatistics
Codi 17234011 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimE
Assignatures
relacionades
17264011 - Estadística - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/salejandro.estrada
carlos.barbera
carme.olive
Requeriments
libreoffice calc
navegador web
pspp
r
r commander
servidor moodle
Horaris
períodediahoralab
21/09/2020 dl 12-14 208
22/09/2020 dm 8-10 208
22/09/2020 dm 8-10 209
22/09/2020 dm 12-14 208
22/09/2020 dm 12-14 209
05/10/2020 dl 12-14 208
06/10/2020 dm 8-10 208
06/10/2020 dm 8-10 209
06/10/2020 dm 12-14 208
06/10/2020 dm 12-14 209
19/10/2020 dl 12-14 208
20/10/2020 dm 8-10 208
20/10/2020 dm 8-10 209
20/10/2020 dm 12-14 208
20/10/2020 dm 12-14 209
02/11/2020 dl 12-14 208
03/11/2020 dm 8-10 208
03/11/2020 dm 8-10 209
03/11/2020 dm 12-14 208
03/11/2020 dm 12-14 209
16/11/2020 dl 12-14 208
17/11/2020 dm 8-10 208
17/11/2020 dm 8-10 209
17/11/2020 dm 12-14 208
17/11/2020 dm 12-14 209
30/11/2020 dl 12-14 208
01/12/2020 dm 8-10 208
01/12/2020 dm 8-10 209
01/12/2020 dm 12-14 208
01/12/2020 dm 12-14 209
21/12/2020 dl 12-14 208
22/12/2020 dm 8-10 208
22/12/2020 dm 8-10 209
22/12/2020 dm 12-14 208
22/12/2020 dm 12-14 209
Estat