Universitat Rovira i Virgili

Estadística

      
 
NomEstadística
Nom anglèsStatistics
Codi 17234011 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimE
Assignatures
relacionades
17264011 - Estadística - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarlos.barbera
carme.olive
Requeriments
libreoffice calc
navegador web
pspp
r
r commander
servidor moodle
Horaris
períodediahoralab
17/09/2019 dm 8-10 208
17/09/2019 dm 8-10 209
17/09/2019 dm 12-14 208
17/09/2019 dm 12-14 209
01/10/2019 dm 8-10 208
01/10/2019 dm 8-10 209
01/10/2019 dm 12-14 208
01/10/2019 dm 12-14 209
15/10/2019 dm 8-10 208
15/10/2019 dm 8-10 209
15/10/2019 dm 12-14 208
15/10/2019 dm 12-14 209
29/10/2019 dm 8-10 208
29/10/2019 dm 8-10 209
29/10/2019 dm 12-14 208
29/10/2019 dm 12-14 209
12/11/2019 dm 8-10 208
12/11/2019 dm 8-10 209
12/11/2019 dm 12-14 208
12/11/2019 dm 12-14 209
03/12/2019 dm 8-10 208
03/12/2019 dm 8-10 209
03/12/2019 dm 12-14 208
03/12/2019 dm 12-14 209
17/12/2019 dm 8-10 209
17/12/2019 dm 9-11 208
17/12/2019 dm 12-14 208
17/12/2019 dm 12-14 209
Estat