Universitat Rovira i Virgili

Estadística

      
 
NomEstadística
Nom anglèsStatistics
Codi 17234011 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimE
Professor/scarlos.barbera
carme.olive
Requeriments
libreoffice calc
navegador web
pspp
r
r commander
servidor moodle
Horaris
períodediahoralab
18/09/2018 dm 8-10 208
18/09/2018 dm 8-10 209
18/09/2018 dm 12-14 208
18/09/2018 dm 12-14 209
02/10/2018 dm 8-10 208
02/10/2018 dm 8-10 209
02/10/2018 dm 12-14 208
02/10/2018 dm 12-14 209
16/10/2018 dm 8-10 208
16/10/2018 dm 8-10 209
16/10/2018 dm 12-14 208
16/10/2018 dm 12-14 209
30/10/2018 dm 8-10 208
30/10/2018 dm 8-10 209
30/10/2018 dm 12-14 208
30/10/2018 dm 12-14 209
13/11/2018 dm 8-10 208
13/11/2018 dm 8-10 209
13/11/2018 dm 12-14 208
13/11/2018 dm 12-14 209
04/12/2018 dm 8-10 208
04/12/2018 dm 8-10 209
04/12/2018 dm 12-14 208
04/12/2018 dm 12-14 209
18/12/2018 dm 8-10 208
18/12/2018 dm 8-10 209
18/12/2018 dm 12-14 208
18/12/2018 dm 12-14 209
21/01/2019 dl 9-12 116!
28/01/2019 dl 9-11 205!
28/01/2019 dl 9-11 210!
Estat