Universitat Rovira i Virgili

Sistemes Distribuïts

      
 
NomSistemes Distribuïts
Nom anglès
Codi 17234106 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSD
Assignatures
relacionades
17244126 - Sistemes Telemàtics Distribuïts - guia docent - horaris i dates d'examen
17244223 - Sistemes Telemàtics Distribuïts - guia docent - horaris i dates d'examen
17914142 - Sistemes Distribuïts - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/spedro.garcia
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 8-10 115
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 10-12 115
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 12-14 207
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 15-17 115
Estat