Universitat Rovira i Virgili

Estructura de Computadors

      
 
NomEstructura de Computadors
Nom anglèsComputer Structure
Codi 17234108 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimEC
Assignatures
relacionades
17914114 - Estructura de Computadors - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarles.aliagas
carlos.molina
Requeriments
cacti-hplabs
ddd
g++
gcc
gdb
gnuplot
libreoffice calc
libreoffice impress
libreoffice writer
linux
simplescalar-ac
simplescalar-ac-sources
spec-cpu2000-alpha
tkgate 1.8
visor pdf
Horaris
períodediahoralab
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 19-21 207
del 17/02/2022 al 26/05/2022 dj 8-10 207
del 17/02/2022 al 26/05/2022 dj 10-12 207
del 17/02/2022 al 26/05/2022 dj 12-14 207
del 17/02/2022 al 26/05/2022 dj 15-17 207
Estat