Universitat Rovira i Virgili

Estructura de Computadors

      
 
NomEstructura de Computadors
Nom anglèsComputer Structure
Codi 17234108 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimEC
Assignatures
relacionades
17914114 - Estructura de Computadors - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarles.aliagas
carlos.molina
tomas.gonzalez
Requeriments
cacti-hplabs
ddd
g++
gcc
gdb
gnuplot
libreoffice calc
libreoffice impress
libreoffice writer
linux
simplescalar-ac
simplescalar-ac-sources
spec-cpu2000-alpha
tkgate 1.8
visor pdf
Horaris
períodediahoralab
del 12/02/2020 al 20/05/2020 dc 15-17 208
del 12/02/2020 al 20/05/2020 dc 17-19 208
del 13/02/2020 al 21/05/2020 dj 8-10 207
del 13/02/2020 al 21/05/2020 dj 10-12 207
del 13/02/2020 al 21/05/2020 dj 12-14 207
12/03/2020 dj 16-20 208
Estat