Universitat Rovira i Virgili

Projectes de Sistemes Informàtics

      
 
NomProjectes de Sistemes Informàtics
Nom anglèsComputer Systems Projects
Codi 17234111 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimPSI
Assignatures
relacionades
17914143 - Projectes de Sistemes Informàtics - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarlos.garciabarroso
susana.prado
Requeriments
MS Project 2010
Horaris
períodediahoralab
del 07/09/2018 al 21/12/2018 dv 15-16 209
del 07/09/2018 al 21/12/2018 dv 16-18 209
del 07/09/2018 al 21/12/2018 dv 18-20 209
Estat