Universitat Rovira i Virgili

Projectes de Sistemes Informàtics

      
 
NomProjectes de Sistemes Informàtics
Nom anglès
Codi 17234111 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimPSI
Assignatures
relacionades
17914143 - Projectes de Sistemes Informàtics - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarlos.garciabarroso
susana.prado
Requeriments
libreoffice calc
microsoft project
Horaris
períodediahoralab
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 12-14 208
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 15-16 115
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 16-18 115
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 18-20 115
Estat