Universitat Rovira i Virgili

Estructura de Sistemes Operatius

      
 
NomEstructura de Sistemes Operatius
Nom anglès
Codi 17234113 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimESO
Assignatures
relacionades
17914134 - Estructura de Sistemes Operatius - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sangels.moncusi
santiago.romani
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 23/09/2021 al 13/01/2022 dj 8-10 207
del 23/09/2021 al 13/01/2022 dj 10-12 207
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 10-12 207
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 12-14 207
Estat