Universitat Rovira i Virgili

Tècniques Avançades de Programació

      
 
NomTècniques Avançades de Programació
Nom anglès
Codi 17234117 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimTAP
Assignatures
relacionades
17264117 - Tècniques Avançades de Programació - guia docent - horaris i dates d'examen
17914136 - Tècniques Avançades de Programació - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sdaniel.barcelona
pedro.garcia
Requeriments
intellij idea community
intellij idea: plugin scala
jdk
scala
Horaris
períodediahoralab
del 21/09/2021 al 11/01/2022 dm 15-17 115
del 21/09/2021 al 11/01/2022 dm 17-19 115
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 10-12 209
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 12-14 209
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 15-17 209
Estat