Universitat Rovira i Virgili

Gestió de Sistemes i Xarxes

      
 
NomGestió de Sistemes i Xarxes
Nom anglès
Codi 17234119 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimGSX
Assignatures
relacionades
17914139 - Gestió de Sistemes i Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sangels.moncusi
josepm.banus
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 8-10 210
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 10-12 210
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 12-14 210
Estat