Universitat Rovira i Virgili

Seguretat en Xarxes

      
 
NomSeguretat en Xarxes
Nom anglèsNetwork Security
Codi 17234120 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSX
Assignatures
relacionades
17244123 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17244215 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17264123 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17914141 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sjordi.castella
Requeriments
apache
apache: ssl
client ssh
deluge
gnupg
john
nmap
openssl
openvas
openvpn
servidor ssh
servidor sx
snort
sqlmap
vim
visor pdf
visor postscript
wireshark
zip
Horaris
períodediahoralab
del 13/02/2020 al 21/05/2020 dj 12-14 115
del 14/02/2020 al 22/05/2020 dv 8-10 115
del 14/02/2020 al 22/05/2020 dv 10-12 115
Estat