Universitat Rovira i Virgili

Sistemes d'Informació en les Organitzacions

      
 
NomSistemes d'Informació en les Organitzacions
Nom anglès
Codi 17234122 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSIO
Assignatures
relacionades
17234212 - Sistemes d'Informació en les Organitzacions - guia docent - horaris i dates d'examen
17914145 - Sistemes d'Informació en les Organitzacions - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sagusti.solanas
edgar.batista
Requeriments
eclipse
eclipse: plugin c/c++
eclipse: plugin java
linux
postgresql
r
texmaker
texstudio
windows
Horaris
períodediahoralab
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 17-19 209
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 19-21 209
Estat