Universitat Rovira i Virgili

Sistemes Oberts

      
 
NomSistemes Oberts
Nom anglès
Codi 17234123 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSO
Assignatures
relacionades
17234208 - Sistemes Oberts - guia docent - horaris i dates d'examen
17914146 - Sistemes Oberts - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/smarc.sanchez
Requeriments
atom
chrome
java 8
maven
netbeans
netbeans: glassfish
nodejs
npm
windows
Horaris
períodediahoralab
del 23/09/2021 al 13/01/2022 dj 15-17 115
del 23/09/2021 al 13/01/2022 dj 17-19 115
Estat