Notice (8): Undefined index:  [/home/ajuda.deim2/plugin-webdeim/View/Layouts/default.ctp, line 30]
Universitat Rovira i Virgili

Sistemes Oberts

      
 
NomSistemes Oberts
Nom anglèsOpen Systems
Codi 17234123 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSO
Assignatures
relacionades
17234208 - Sistemes Oberts - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sjordi.pujol
marc.sanchez
Requeriments
jdk
netbeans
netbeans: glassfish
wireshark
Horaris
períodediahoralab
del 07/09/2017 al 21/12/2017 dj 15-17 115
del 07/09/2017 al 21/12/2017 dj 17-19 115
Estat