Universitat Rovira i Virgili

Computació Paral·lela i Massiva

      
 
NomComputació Paral·lela i Massiva
Nom anglès
Codi 17234129 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimCPM
Assignatures
relacionades
17234216 - Computació Paral·lela i Massiva - guia docent - horaris i dates d'examen
17914152 - Computació Paral·lela i Massiva - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scarles.aliagas
Requeriments
cgdb
ddd
gcc
gedit
make
nemiver
nvidia-cuda-dev
nvidia-cuda-doc
nvidia-cuda-gdb
nvidia-cuda-toolkit
nvidia-nsight
nvidia-visual-profiler
openmp
openmpi
openmpi-doc
servidor gat
servidor pop
servidor zoo
vim
Horaris
períodediahoralab
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 15-17 208
del 16/02/2022 al 25/05/2022 dc 17-19 208
Estat