Universitat Rovira i Virgili

Infraestructures per al Big Data

      
 
NomInfraestructures per al Big Data
Nom anglèsInfrastructures for Big Data
Codi 17244106 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIBD
Professor/smaria.ferre
Requeriments
eclipse
jdk
mongodb
mongodb: compass
mongodb: driver java
sqlite
sqlite: driver java
sqlitebrowser
weka
Horaris
períodediahoralab
del 04/02/2019 al 20/05/2019 dl 12-14 209
del 05/02/2019 al 21/05/2019 dm 15-17 209
del 18/03/2019 al 25/03/2019 dl 10-12 209
del 29/04/2019 al 06/05/2019 dl 10-12 209
Estat