Universitat Rovira i Virgili

Infraestructures per al Big Data

      
 
NomInfraestructures per al Big Data
Nom anglèsInfrastructures for Big Data
Codi 17244106 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIBD
Assignatures
relacionades
17254118 - Infraestructures per al Big Data - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/smaria.ferre
Requeriments
eclipse
jdk
mongodb
mongodb: compass
mongodb: driver java
sqlite
sqlite: driver java
sqlitebrowser
Horaris
períodediahoralab
del 10/02/2020 al 18/05/2020 dl 12-14 209
del 11/02/2020 al 19/05/2020 dm 15-17 209
del 09/03/2020 al 16/03/2020 dl 10-12 209
Estat