Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria de Llocs Web

      
 
NomEnginyeria de Llocs Web
Nom anglès
Codi 17244125 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimELW
Assignatures
relacionades
17244214 - Enginyeria de Llocs Web - guia docent - horaris i dates d'examen
17264125 - Enginyeria de Llocs Web - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scristina.romero
Requeriments
xampp
Horaris
períodediahoralab
del 24/09/2021 al 14/01/2022 dv 12-14 115
Estat