Universitat Rovira i Virgili

Gestió de Xarxes

      
 
NomGestió de Xarxes
Nom anglès
Codi 17244136 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimGX
Assignatures
relacionades
17244231 - Gestió de Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sjosepm.banus
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 15/02/2022 al 24/05/2022 dm 19-21 116
Estat