Universitat Rovira i Virgili

Geometria

      
 
NomGeometria
Nom anglès
Codi 17274008 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimG
Professor/sjuanalberto.rodriguez
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 23/05/2022 al 17/05/2022 dl 10-12 116
del 27/05/2022 al 21/05/2022 dv 10-12 116
Estat