Universitat Rovira i Virgili

Planificació i Raonament Aproximat

      
 
NomPlanificació i Raonament Aproximat
Nom anglès
Codi 17635102 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimPAR
Assignatures
relacionades
17685204 - Planificació i Raonament Aproximat - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/saida.valls
hatem.abdellatif
Requeriments
ff
fuzzytech
graphplan
libreoffice impress
matlab
tarja de so
visor pdf
visual studio code
visual studio code: pddl
Horaris
períodediahoralab
del 22/09/2021 al 12/01/2022 dc 16-17 116
del 22/09/2021 al 12/01/2022 dc 17-18 116
del 22/09/2021 al 12/01/2022 dc 18-19 116
Estat