Universitat Rovira i Virgili

Anàlisi Intel·ligent de Grans Dades

      
 
NomAnàlisi Intel·ligent de Grans Dades
Nom anglès
Codi 17635208 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimAIGD
Professor/salexandre.arenas
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 22/09/2021 al 12/01/2022 dc 12-13 205
Estat