Universitat Rovira i Virgili

Informàtica Forense

      
 
NomInformàtica Forense
Nom anglèsComputer Forensics
Codi 17685102 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIF
Professor/sfrancesc.serratosa
Requeriments
autopsy
kali
matlab
matlab: Computer Vision System Toolbox
matlab: Pattern Recognition Toolbox
nmap
Horaris
períodediahoralab
del 20/09/2021 al 10/01/2022 dl 17-19 209
del 20/09/2021 al 10/01/2022 dl 19-20 209
Estat