Universitat Rovira i Virgili

Identificació Biomètrica

      
 
NomIdentificació Biomètrica
Nom anglèsBiometric Identification
Codi 17685103 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIB
Professor/sfrancesc.serratosa
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 01/10/2019 al 21/01/2020 dm 17-19 116
del 01/10/2019 al 21/01/2020 dm 19-20 116
Estat