Universitat Rovira i Virgili

Identificació Biomètrica

      
 
NomIdentificació Biomètrica
Nom anglèsBiometric Identification
Codi 17685103 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIB
Professor/sfrancesc.serratosa
Requeriments
matlab
windows
Horaris
períodediahoralab
del 02/10/2018 al 22/01/2019 dm 17-19 208
del 02/10/2018 al 22/01/2019 dm 19-20 208
Estat