Universitat Rovira i Virgili

Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial

      
 
NomInvestigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial
Nom anglèsResearch and Entrepreneurship in Security and Artificial Intelligence
Codi 17685203 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIESIA
Professor/salexandre.arenas
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 15/02/2022 al 31/05/2022 dm 15-16 205
Estat