Universitat Rovira i Virgili

Sistemes de Visualització i Interacció

      
 
NomSistemes de Visualització i Interacció
Nom anglèsInteractive and Visualisation Systems
Codi 17685206 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSVI
Professor/sjordi.duch
Requeriments
r-cran-devtools
r-cran-dplyr
r-cran-ggplot2
r-cran-stringr
rstudio
Horaris
períodediahoralab
del 18/02/2020 al 02/06/2020 dm 16-17 116
del 18/02/2020 al 02/06/2020 dm 17-18 116
Estat