Universitat Rovira i Virgili
laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   deim9(111)   tots
setmanes
«  del 10/feb/2020 al 16/feb/2020  »

d1
210
 dl  dm  dc  dj  dv 
8 FSO ED ED  
9 FSO ED ED  
10 GSX GSX ED  
11 GSX GSX ED  
12SIO FC (18/feb) GSX ED ED
13SIO FC (18/feb) GSX ED ED
14     
15  FP (18/feb) SCE FP (20/feb)  
16 SCE (25/mai) ! FP (18/feb) SCE FP (20/feb)  
17SIO FP (14/abr) ! SCE FP (20/feb)  
18SIO FP (14/abr) ! SCE FP (20/feb)  
19     
20     
d2
209
 dl  dm  dc  dj  dv 
8  GSX BD  
9  GSX BD  
10 MD2 ADA BD ADA
11 MD2 ADA BD ADA
12IBD MD2 ADA BD BD
13IBD MD2 ADA BD BD
14     
15 IBD CPM FP (20/feb)  
16 IBD CPM FP (20/feb)  
17  FP (18/feb) CPM (19/feb) FP (20/feb)  
18  FP (18/feb) CPM (19/feb) FP (20/feb)  
19     
20     
d3
208
 dl  dm  dc  dj  dv 
8   FC (19/feb) FC (20/feb) FC (21/feb)
9   FC (19/feb) FC (20/feb) FC (21/feb)
10 MD2   LF
11 MD2   LF
12 MD2 FC (19/feb) LF FC (21/feb)
13 MD2 FC (19/feb) LF FC (21/feb)
14     
15 SAPDM (17/feb) FC (18/feb) EC   
16 SAPDM (17/feb) FC (18/feb) EC   
17 SAPDM (17/feb) FP (14/abr) ! EC   
18 SAPDM (17/feb) FP (14/abr) ! EC   FC (21/feb)
19     FC (21/feb)
20     
d4
207
 dl  dm  dc  dj  dv 
8ASM  ASM EC  
9ASM  ASM EC  
10 ADA  EC  
11 ADA  EC  
12 FSO SD EC  
13 FSO SD EC  
14     
15 FSO SR (19/feb) VC  
16 FSO SR (19/feb) VC CT (28/feb)
17SR VC    CT (28/feb)
18SR VC    CT (28/feb)
19     CT (28/feb)
20     
d5
205
 dl  dm  dc  dj  dv 
8     
9 CT    
10 CT    
11 CT    
12 CT    
13 CT    
14     
15     
16 XC (17/feb)   XC (04/mar)   CT (28/feb)
17 XC (17/feb) FP (14/abr) ! XC (04/mar)   CT (28/feb)
18  FP (14/abr) ! SEGM (19/feb)   CT (28/feb)
19   SEGM (19/feb)   CT (28/feb)
20     
d6
115
 dl  dm  dc  dj  dv 
8 FP2 (17/feb) FP2 (18/feb) SD LF SX
9 FP2 (17/feb) FP2 (18/feb) SD LF SX
10 FSO SD FP2 (20/feb) SX
11 FSO SD FP2 (20/feb) SX
12 FP2 (17/feb) FP2 (18/feb)  SX  
13 FP2 (17/feb) FP2 (18/feb)  SX  
14     
15  FP2 (18/feb) BD   
16  FP2 (18/feb) BD   
17FSO FP (14/abr) ! BD   
18FSO FP (14/abr) ! BD   
19   FP2 (19/feb)   
20   FP2 (19/feb)   
d7
116
 dl  dm  dc  dj  dv 
8   SM  
9   SM  
10     
11     
12 FSO    
13 FSO    
14     
15     
16  SVI (18/feb)    
17  SVI (18/feb)    
18     
19     
20