Universitat Rovira i Virgili

laboratori deim7 / Lab 116

laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   

  • 10 llocs de treball amb ordinador (respectant distància covid 1,5m)
  • projector: sony vpl-ex5 1280x800
  • pissarra de guix de 5m
  • monitor aoc 22"
  • ordinador: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz + 8gb de ram (c)

11 assignatures: AC BD CL FSO G GX IB PAR SAPDM SM SX

horaris d'aquest laboratori