Universitat Rovira i Virgili

laboratori deim4 / Lab 207

laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   deim9(111)   

  • 15+5 llocs de treball
  • monitor: 22"
  • projector: mitsubishi xd510u 1024x768
  • pissarra de guix de 4m
  • ordinador: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz + 8gb de ram (11)

17 assignatures: AAX ADA ASM C CL CT EC ESO FSO LASM PADM SD SR STR TAP VARP VC

horaris d'aquest laboratori