Universitat Rovira i Virgili

requeriments de les assignatures als laboratoris

inicials
a  c  d  e  f  g  i  j  l  m  n  p  r  s  t  v  w  qualsevol

eclipse IA, PR
eclipse java ee AAX
eclipse: perspectiva inicial java PR
examen: aclucalls MX